Finał X Grand Prix Par Polski Południowej

18-19 lutego 2017 r.